Ciepły montaż warstwowy SWS

Ciepły montaż warstwowy to system montażu i uszczelnienia okien i drzwi, w którego skład wchodzą: piana poliuretanowa, taśmy paroizolacyjne, taśmy rozprężne.

Punkt styku okna lub drzwi ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie  połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Co daje ciepły montaż okien? Wyniki badań:

Ciepły montaż SWS (montaż warstwowy) opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach. Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.

  • Uszczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna) stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku.
  • Środkowa warstwa (piana montażowa) pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego.
  • Uszczelnienie zewnętrzne (taśma paroprzepuszczalna) zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.

warstwy ciepłego montażu

Stosując ciepły montaż zapewniamy sobie nie tylko odpowiedni komfort cieplny, ale także przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych - konsekwencją czego może być pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a także przemarzanie ścian zimą.

Korzystając z technologii ciepłego montażu polepszasz komfort cieplny w swoim budynku:

  • mniejsze rachunki za ogrzewanie
  • sucha warstwa pianki - ograniczenie strat energii
  • czyste i zdrowe ościeże- bez pleśni i grzyba

Mniejsze rachunki za ogrzewanie

Stosując ciepły montaż przyczyniamy się do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, których konsekwencją jest zawilgocenie warstwy izolacyjnej i przemarzanie ścian. Przeciwdziałamy w ten sposób powstawaniu mostków termicznych a tym samym niekontrolowanym stratom energii cieplnej. W oczywisty sposób wpływa to na ograniczenie naszych wydatków, związanych z ogrzaniem pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym.

oszczędności

Sucha warstwa pianki - ograniczenie strat energii

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą. Przy niedostatecznie trwałych i elastycznych połączeniach okna z murem dochodzi do rozszczelnień i powstawania mostków termicznych, a w konsekwencji niekontrolowanej ucieczce ciepła z wewnątrz pomieszczeń.

zdjęcie termowizyjne                zdjęcie
Ucieczka energii cieplnej przy nieprawidłowym uszczelnieniu okna (zdjęcie robione
kamerą termowizyjną pokazuje mostki termiczne)

Czyste i zdrowe ościeże - bez pleśni

Uszczelnienie okna wykonywane jest pianą poliuretanową, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej. Materiał ten jest jednak nieodporny na działanie czynników zewnętrznych, niezabezpieczony ulega degradacji i traci swoje właściwości izolacyjne.

Jeśli dojdzie do zawilgocenia piany, np. w wyniku wnikania wody opadowej lub kapilarnego  podciągania wilgoci z zewnątrz, a także wnikania wilgoci z wewnątrz pomieszczeń, może dojść do powstania wielu usterek i nieprawidłowości.

Na glifach okiennych lub w miejscu styku okna z murem wewnątrz pomieszczenia pojawi się w wyniku przemarzania wilgoć, zacznie łuszczyć się farba, uwidoczni się czarny nalot, będący oznaką pleśni.

pleśń na glifie

Polecane elementy do montażu okien, balkonów HST i rolet: